Diazepam Tablet 2mg

(高警訊藥品)

學  名 與 劑 量

Diazepam 2mg

     

Diazepam    Tablet    2mg

     

煩靜錠

     

焦慮狀態、失眠、肌肉痙攣

 

1.抗焦慮劑、安眠劑-口服,一天5-30mg睡前一次或分次給,一天2-4

2.年老及體弱病人-口服,2-2.5mg,一天1-2次,視需要及耐受性逐漸增加劑量

     

低血壓、困惑、昏睡、便秘、尿液滯留

       

狹角性青光眼,小於六歲以下幼童。對本藥及其賦形劑過敏者

 

若有昏沉的感覺,請勿開車或操作機械。

醫令代碼

ODIAZ